Indicatie nodig?

Centrum Indicatie Stelling is gericht op het indiceren van zorgvragen voor zowel persoonlijke zorg thuis (ZVW) als wonen en welzijn (aanvraag CIZ indicatie of ondersteuning WMO aanvragen).

Aanbod
Wij ondersteunen zorgaanbieders bij het stellen van indicaties en het bijbehorende administratieve proces. Centrum Indicatie Stelling biedt een effectieve en efficiënte manier om de indicatiestelling uit te voeren. Door het inschakelen van Centrum Indicatie Stelling is uw organisatie verzekerd van geldige indicaties en de daarbij behorende financiering.
Wij staan voor kwaliteit! Met een evidence-based indicatie, toegespitst op de actuele situatie van de cliënt en aansluitend op de regelgeving, kunnen uw wijkverpleegkundigen en hun teams aan de slag om het zorgplan optimaal in te richten en passende zorg te verlenen.

Onze diensten

Indicatiebesluit werkverpleging

Levering van het (Zin en Pgb), het zorgplan, metingen en uitslagen volgens de geldende wet- en regelgeving;

Indicatie advies

Voor wonen en welzijn voor het optimale leefklimaat van uw cliënt. (Wmo);

(Tijdelijk) Tekort personeel

De oplossing bij een tekort aan gekwalificeerd personeel kunnen wij u ondersteunen. U kunt hierbij denken aan zwangerschap, vakantie, ziekte etc;

Herindicaties

Bijvoorbeeld voor de verlichting van de werklast wijkverpleegkundige of een externe onafhankelijk blik;

Collegiaal overleg

Vóór de definitieve vaststelling van de indicatie met de verantwoordelijk wijkverpleegkundige;

Wlz en Wmo

Begeleiding van clienten bij aanvragen Wlz en Wmo;

Extra capaciteit

Bij onvoorziene werkdruk bijvoorbeeld bij herindicaties of stelselwijzingen;

Onafhankelijke second-opinions

Wilt u extra zekerheid, dan is het mogelijk de vier-ogen principe toe te passen;

Onafhankelijke intervisiebegeleiding

Hier bewaken wij het gehele zorgproces samen met uw zorgprofessionals. Op deelgebieden kunnen wij hierover nadere afspraken maken voor uw wijkverpleegkundigen;

Controle van de gestelde indicatie

Interne audit;

Ons geautomatiseerde en geaccrediteerde indicatieproces houdt de verloopdata van indicaties feilloos bij. Indien gewenst kunnen wij autonoom de herindicaties van uw cliënten uitvoeren.

Neem direct contact met ons op!

Het kan zijn dat u ondanks de informatie op deze website nog vragen heeft of dat u meer informatie wilt. Aarzel dan niet contact op te nemen met een medewerker van het CIS om nadere uitleg te vragen. Aan dat verzoek zal graag worden voldaan.

Telefoonnummer: 088 - 220 60 80

U kunt ook via het contactformulier direct een afspraak maken.