Mantelzorgers

Mantelzorgers komen in aanraking met veel professionals bij de zorg voor hun naasten. Mantelzorgers kunnen voor hún zorg en ondersteuning een beroep doen op de diensten van de medewerkers van Centrum Indicatie Stelling. Wij werken hiervoor samen met wijkverpleegkundigen. Voor uw unieke mantelzorgsituatie zullen we nagaan welke regeltaken overgenomen kunnen worden, zodat u minder belast wordt. Als mantelzorger houdt u ten alle tijden de regie.

Ons aanbod
Samen met u zoeken wij naar een passend zorg- en ondersteuningsaanbod voor u en uw zorgvrager.
Een zorgindicatie voor uw zorgvrager kunnen wij laten uitvoeren door een van onze bevoegde wijkverpleegkundige.

Namens u kunnen wij ook contact onderhouden met uitkerende instanties zoals het CAK, gemeenten of UWV.

Hulpverlenen bij het aanvragen van indicaties bij Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), zorgverzekeringen of gemeenten (Wmo-loket).

Aanvraag verzorgen van een Persoonsgebonden Budget (PGB) voor het organiseren van persoonlijke hulp op maat zoals vervoer, opvang, hulpmiddelen en woningaanpassing.

Informatie geven op het gebied van wet- en regelgeving, voorzieningen en voorschriften.
Bezwaarschriften opstellen en klachten behartigen.
En niet in de laatste plaats, bieden wij een luisterend oor!
Voordeel
Medewerkers van Centrum Indicatie Stelling willen enerzijds ontzorgen en anderzijds de mantelzorger krachtiger maken en overzicht bieden in de complexe wereld van de wet- en regelgeving.

Neem direct contact met ons op!

Het kan zijn dat u ondanks de informatie op deze website nog vragen heeft of dat u meer informatie wilt. Aarzel dan niet contact op te nemen met een medewerker van het CIS om nadere uitleg te vragen. Aan dat verzoek zal graag worden voldaan.

Telefoonnummer: 088 - 220 60 80

U kunt ook via het contactformulier direct een afspraak maken.