Kosten algemeen
Er zijn verschillende mogelijkheden:
Gecontracteerde zorg

– Budgetplafond;
– Doelmatigheidsafspraak;
– Uurtarief marktconform (gemiddeld uurtarief wordt afgesproken in het contract met zorgverzekeraar of zorginstelling);
– Facturatie via Vecozo (AW319);
– Betaling direct naar Centrum Indicatie Stelling;
– Moet aan de inkoopvoorwaarden houden van de verzekeraar.

Niet-gecontracteerde zorg
– Geen budgetplafond;
– Uurtarief o.b.v. wat verzekeraar per uur vergoedt;
– Facturatie uit naam van de cliënt;
– Betaling aan Centrum Indicatie Stelling (betaalovereenkomst/ Akte van Cessie of cliënt);
– Geen inkoopvoorwaarden, wel kwaliteitseisen.
Particuliere zorg
– Zorg wordt betaald door de cliënt zelf;
– Uurtarief voor de zorg wordt bepaald in overleg met de cliënt.
Persoonsgebonden budget (PGB)
– Moet aan het PGB-reglement/ voorwaarden voldoen;
– Zorg vanuit WLZ, Zvw en Wmo kan geleverd worden;
– Facturen naar cliënt, zorgverzekeraar of naar SVB;
– Maximumtarief is vastgesteld;
– Budget per jaar voor de cliënt om zorg in te kopen.

Zelf betalen

Nieuwe indicatie kost 495,00
Herindicatie kost 395,00

Eenmalig

Wij brengen 295 euro eenmalig in rekening.

Neem direct contact met ons op!

Het kan zijn dat u ondanks de informatie op deze website nog vragen heeft of dat u meer informatie wilt. Aarzel dan niet contact op te nemen met een medewerker van het CIS om nadere uitleg te vragen. Aan dat verzoek zal graag worden voldaan.

Telefoonnummer: 088 - 220 60 80

U kunt ook via het contactformulier direct een afspraak maken.