Kosten algemeen
Er zijn verschillende mogelijkheden:
Gecontracteerde zorg

– Budgetplafond;
– Doelmatigheidsafspraak;
– Uurtarief marktconform (gemiddeld uurtarief wordt afgesproken in het contract met zorgverzekeraar of zorginstelling);
– Facturatie via Vecozo (AW319);
– Betaling direct naar Centrum Indicatie Stelling;
– Moet aan de inkoopvoorwaarden houden van de verzekeraar.

Niet-gecontracteerde zorg
– Geen budgetplafond;
– Uurtarief o.b.v. wat verzekeraar per uur vergoedt;
– Facturatie uit naam van de cliënt;
– Betaling aan Centrum Indicatie Stelling (betaalovereenkomst/ Akte van Cessie of cliënt);
– Geen inkoopvoorwaarden, wel kwaliteitseisen.
Particuliere zorg
– Zorg wordt betaald door de cliënt zelf;
– Uurtarief voor de zorg wordt bepaald in overleg met de cliënt.
Persoonsgebonden budget (PGB)
– Moet aan het PGB-reglement/ voorwaarden voldoen;
– Zorg vanuit WLZ, Zvw en Wmo kan geleverd worden;
– Facturen naar cliënt, zorgverzekeraar of naar SVB;
– Maximumtarief is vastgesteld;
– Budget per jaar voor de cliënt om zorg in te kopen.

Indicatie kost 495, her- indicatie kost 395 euro.

Neem direct contact met ons op!

Het kan zijn dat u ondanks de informatie op deze website nog vragen heeft of dat u meer informatie wilt. Aarzel dan niet contact op te nemen met een medewerker van het CIS om nadere uitleg te vragen. Aan dat verzoek zal graag worden voldaan.

Telefoonnummer: 088 - 220 60 80

U kunt ook via het contactformulier direct een afspraak maken.